no number
 
466/462 Squadron's All Aircrew 'C'
  
All Crew A - Z index        
home           
 
  A S Caddie A S Caddy A W Caddy R C Cadman F Caffrey J F Cahill F S Cahir L W Cain F T V Cairns
        178 Sqn         DFC
  Radio/Air Gunner Radio / Air Gunner Mid Upper Gunner Bomb Aimer Flight Engineer Bomb Aimer Mid Upper Gunner Bomb Aimer Air Gunner
  P.o.W.       NR132 P.o.W. P.o.W. HX267  
 
  426964 424366 441345 1321243/136893 1892512 403633 419441 415396 137328
  466 462 462 462 M.E. 466 466 466 466 466
  Crew 183 no number Crew 52, 55 Crew 41, 49 Crew 166 Crew 13 Crew 86 Crew 117 Crew 35
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  J D Cairns J M Cairns C E Caldwell Wearne W H Calman J R G Calvert C M Cameron J G Cameron J H Cameron P H Cameron
                DFC LoH DFC
  Pilot Pilot Pilot Rear Gunner Bomb Aimer WAAF Pilot Pilot Air Gunner
  P.o.W.     P.o.W. KIA 15/04/1943        
 
  403904 10624 412899 423631 1393627 886646 5327 411284 639384
  466 462 462 M.E. 462 466 466 466 466 466
  Crew 68 Crew 69 Crew 68 Crew 12, 24, 45 Crew 22, 25, 26 No number Crew 27, 39 Crew 1, 6, 7, 14, 92
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  J W Camm A J Camp W A H Camp C E Campbell D C Campbell D R Campbell I or T Campbell I H Campbell K W Campbell
        DFC         LoH
  Air Gunner Flight Engineer Flight Engineer Radio/Air Gunner Flight Engineer Navigator Rear Gunner Navigator Bomb Aimer
    Evaded       P.o.W.     P.o.W.
   
  1452103 956353 1866937 406688 1859014 408346   415506 423220
  466 466 466 466 462 and 466 466 462 M.E. 462

466

  Crew 14, 31, 69, 83 Crew 108 No number Crew 136, 145, 168

462 Crew 8

466 Crew 139

Crew 116 Crew 68 Crew 34, 51 Crew 77, 104
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  L Campbell N Campbell R M Campbell D G Campigli M V Canavan E R Cann P J P Carlon N H Carlton M S Carlyle
      DFC            
  Navigator Flight Engineer Navigator Bomb Aimer Navigator Flight Engineer Mid Upper Gunner Navigator Mid Upper Gunner
              KIA 24/02/1945    
 
  164611 1595734 432158 430361 437494 544513 432936 419779 417563
  466 462 466 462 466 462 and 466 462 466 466
  Crew 197 Crew 56 Crew 153 Crew 56 Crew 181

462 Crew 22

466 Crew 126

Crew 57 Crew 162 Crew 120
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  R D Carne J Carr J A R Carrad G P Carrel J R Carroll D Carruthers S J Carthy G W Carver L H Cary
      DFC + bar DFM   DFM DFC    
  Navigator Navigator Radio / Air Gunner Mid Upper Gunner ?? Radio/Air Gunner Pilot Fitter IIA Flight Engineer
  HE386     KIA 20/02/1944     KIA 27/02/1945    
 
  414642 1458228 1180182 1319244 432751 1270992 187561 12061 1435332
  466 462 462 M.E. 462 M.E. 466 466 462 and 466 462 M.E. 466
  Crew 44 Crew 38 Crew 4, 6, 14 Crew 5 no number Crew 74

462 Crew 3, 17

466 Crew 175

Crew 84
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  A J Casey B W Casey W M Cashman R E Casterton T A Castle R E Catt J T Causier D C Cave V W Chaffer
      DFM     DFM      
  Flight Engineer Pilot Rear Gunner Rear Gunner Mid Upper Gunner Rear Gunner Flight Engineer Rear Gunner S.D. Operator
    LV956 HX337 P.o.W.     P.o.W.    
 
  1808969 420638 410869 1684825 1862268 1807914 1675297 44776 433195
  462 466 466 462 462 466 466 466 462
  Crew 34, 43 Crew 79, 108 Crew 93 Crew 12, 44, 58 Crew 45, 50 Crew 48, 96, 116 Crew 50, 88 Crew 144 Crew 31, 47, 51, 53, 56, 60, 61, 65, 66
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  L W Chalk C J Challis J G Chalmers E F Chamberlain H K Chamberlain R E Chambler A A E Champion A G J Chandler P G Chant
    DFC              
  Radio/Air Gunner Rear Gunner Bomb Aimer Mid Upper Gunner Radio/Air Gunner Radio / Air Gunner Mid Upper Gunner Navigator Bomb Aimer
      HE155            
 
  1713661 418066 1321621 419293 436313 1062123/156266 1606925 107985 427636
  466 466 466 466 466 462 M.E. 466 462 462
  Crew 188 Crew 159 Crew 1, 3, 9 Crew 182 Crew 169 Crew 22 Crew 156 Crew 54 Crew 18
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  J P Chaplin C O Chapman J D Chapman B S Chard T E Charles T J Charles L L J Charlesworth A J Chester L E J F Chinnery
    DFM DFC            
  Radio / Air Gunner Bomb Aimer Navigator Flight Engineer Rear Gunner Navigator Mid Upper Gunner Air Gunner Rear Gunner
        P.o.W. KIA 30/01/1944     HE152 LV919
 
  432754 403718 413530 1606409 412902 430116 419255 1254680 429924
 

462

466 466 466 466 466 466 466 466
  Crew 43, 47 Crew 58, 77, 91, 92, 110, 112, 126 Crew 58, 92 Crew 172 Crew 47 Crew 184 Crew 91 Crew 2 Crew 118
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  O K Chrimes H P Christensen V W Christensen K J Christie G C Churcher K A Clack J F Clague H W Clark J R Clark
            DFM      
  Navigator Rear Gunner Radio/Air Gunner Pilot Rear Gunner Pilot Fitter IIE Air Gunner Radio/Air Gunner
  LW521 P.o.W.       KIA 31/03/1944   P.o.W. P.o.W.
 
  151348 1819753 436144 418629 189676 124623 32512 1390820 415763
  466

462

466 466 466 462 M.E. 462 M.E. 466 466
  Crew 106 Crew 4 no number no number no number Crew 11 Crew 64, 65 Crew 83
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  A F Clarke A J Clarke J A C Clarke E G Clarke J W Clarke K T Clarke R F Clayton D A Cleaver S Clegg
              DFC DFM    
  Navigator Pilot Navigator Pilot Rear Gunner Navigator Navigator Mid Upper Gunner Armourer
      KIA 20/10/1944   K.I.A. 09/08/1944       KIA 20/11/1943
 
  J.29686 J.16641 1167328 145324 1684098 422421 121139 3031887 800655
 

462

462 M.E. 466 462 M.E. 462 M.E. 462 and 466 466 462 and 466 462 ME
  Crew 13, 14, 15, 54 Crew 15 Crew 113 Crew 53 Crew 56

462 Crew 7

466 Crew 127

Crew 35, 45

462 Crew 8

466 Crew 139

  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  W L Clemo C C Cleyn H A Close J W Close T I M Clulow C N Clymo H Coates A J Cobban M Cochrane
                  DFM
  Pilot S.D. Operator Flight Engineer Rear Gunner Mid Upper Gunner Pilot Flight Engineer Flight Engineer Radio/Air Gunner
  HX278                
   
  408796 J.94117 1592351 427613 65694 430338   1596653 1344484
  466

462

466 466 462 M.E. 466 462 M.E. 466 466
  Crew 45 Crew 47 Crew 104, 115 Crew 107 Crew 17 Crew 203 Crew 5, 6, 24 Crew 201 Crew 62
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  F Cock P J Cockerell A J Cockerill J C Cockram A L Cohen J H Cohen A R S Cole D A Cole J H Cole
      DSO         DFM DFC
  Bomb Aimer Bomb Aimer Pilot Navigator Navigator S.D. Operator Mid Upper Gunner Flight Engineer Pilot
              KIA 02/10/1947    
 
  653346 1227224 424372 419379 423225 J.43638 429847 1800751 409816
  466 466

462

462 and 466 466

462

466 466 466
  Crew 77 Crew 15 Crew 20

462 Crew 9

466 Crew 132

no number Crew 45, 50, 64 Crew 115 Crew 74 Crew 107
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  R H Cole W J Cole D C Coleman G Coleman K G Coleman M J Coleman G S Colless J V Collett R Collings
                   
  Mid Upper Gunner Rear Gunner Flight Engineer Pilot Pilot Mid Upper Gunner Pilot Rear Gunner Flight Engineer
        KIA 09/10/1944 HX242   HF481   P.o.W.
   
  427846 426014 3005236 1788780 418810 436070 413826   1586738
  466 462 M.E.

462

462

466 462 and 466 466 462 M.E. 466
  Crew 169 Crew 59 Crew 42, 47 Crew 3, 29 Crew 99, 123

462 Crew 15

466 Crew 128

Crew 1, 7, 52 Crew 28, 39 Crew 83
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  R E Collings F G T Collins R B Collins S J Collins W S Collins W G Collison W J Collyer F A Coltherd D B Coltman
    DSO             DFC
  Flight Engineer Observer Bomb Aimer Bomb Aimer Flight Engineer Ground Crew Rear Gunner Radio / Air Gunner Radio/Air Gunner
                   
   
  1799079 107924   1369756 1826423 14438 439396 1266016/175212 156264
  466 462 M.E. 462 M.E. 466

462

466

462

462 M.E. 466
  Crew 185 Crew 2, 9 Crew 68 Crew 22, 61 Crew 62 Crew 64 Crew 43 Crew 1, 6, 7, 15
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  I W Colvin B Compton P Connaughton H W Connolly E W Connor M J Conolly B K Conroy R J Constable G H Conway
        DFC with Bar          
  Bomb Aimer Rear Gunner Navigator Pilot Radio / Air Gunner Bomb Aimer Radio/Air Gunner Flight Engineer ??
  12/10/1943           HF481    
   
  1575088 1850671 428604 402492   1575876 420152 1279880 1134668
  462 M.E.

462

466 466 462 M.E. 466 466 462 and 466 466
  Crew 36, 41, 46, 55 Crew 40 Crew 135, 164 Crew 92 Crew 39 Crew 50 Crew 52

462 Crew 15, 26, 51

466 Crew 79

no number
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
  From London, England
  P J Conway P J Conwell E W Cook J R Cook K E Cook P V Cook R G Cook A L Cooke R P Cookson
      DFC            
  Radio/Air Gunner Navigator Bomb Aimer Flight Engineer Navigator Bomb Aimer Bomb Aimer Radio/Air Gunner Observer
  LV833 KIA 15/04/1943       HF569      
  From London, England
  426541 1235964 424375   432389 1322755 419113 429298 658574
  466 466 466 462 M.E. 466 466 466 466 462 M.E.
  Crew 104 Crew 26 Crew 137 Crew 41 Crew 198 Crew 17 Crew 136, 156 no number Crew 25, 27, 40
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  W B Cookson G B Coombes J F Coote C N Cope J W Copeland R D Copley V J Corbett J S Corkhill H C Cornwell
                   
  Pilot Pilot Flight Engineer Pilot Flight Engineer Radio / Air Gunner Bomb Aimer Bomb Aimer Bomb Aimer
    P.o.W.       KIA 14/07/1943      
 
  413028 205836 29014 419161 1676722 1289545 J.35015 1672600 420451
 

462

466 462 M.E. 466 466 462 M.E.

462

466 466
  Crew 9, 23 Crew 50 Crew 9, 38 Crew 142 Crew 148, 154, 160 Crew 9, 38 Crew 43 Crew 194 Crew 54
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  L E J Corrigan J R Cottle H Cotton E M Cottrell V A Coughlin P J E Course R S Courtney V Courtney D W Covell
      DFM            
  Pilot Mid Upper Gunner Pilot Rear Gunner Radio / Air Gunner Bomb Aimer Mid Upper Gunner Ground crew Radio/Air Gunner
    MZ283           KIA 20/04/1943 LN288
   
  424736 432670 1318092   430441 164756 1397530 1557703 1336969
  466 466 466 462 M.E.

462

466

462

462 ME 466
  Crew 193 Crew 124 Crew 35, 88 Crew 18 Crew 60 Crew 198 Crew 49, 51 Crew 53
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  C R Cowan H N Cowan A J Cowell D J Cowin A Cowley A J Cox A W Coxall D M Craig R T Craig
              DFC    
  Navigator Bomb Aimer Radio / Air Gunner Pilot Bomb Aimer Flight Engineer Radio/Air Gunner Rear Gunner Radio/Air Gunner
  HZ580     HX233   P.o.W.      
 
  410459 135629 424854 421250 50704 613278 142500 3020695 410632
  466

462

462

1663 HCU

462

466 466 466 462 and 466
  Crew 60 Crew 33 no number 466 Crew 69 Crew 61 Crew 117 Crew 12 Crew 197

462 Crew 15

466 Crew 77, 95, 122, 128

  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  W C E Craig W R Craig R M Craine J A Crane J H Crane O R Craner A J Crawford F Crawford W A Crawford
  DFC with Bar                
  Pilot Navigator Radio / Air Gunner Flight Engineer Pilot Pilot Pilot Flight Engineer Radio/Air Gunner
          KIA 25/05/1944       KIA 08/06/1944
 
  46341 433852 J.15268 R.117206 1425973 ?????? 432075 642712 1134045
  462 M.E. 466 462 M.E.

462

466

466 466 462 and 466 466
  Crew 34 Crew 206 Crew 2, 10 Crew 51 Crew 61 Crew 56 no number

462 Crew 10

466 Crew 111

Crew 40
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  D J Creeper A H Creswick A M Crighton D J Critchley R E Crockett A Croft J D Croft W D Croft A J Crofts
  DFC       DFC   DFC    
  Pilot Bomb Aimer Bomb Aimer Navigator Pilot Radio/Air Gunner Mid Upper Gunner Pilot Flight Engineer
        KIA 24/02/1945       LV833  
 
  427805 418524 151247 1684278 1391008 419259 75689 424855 1818921
  466

462

466

462

466 466 462 M.E. 466 466
  no number Crew 43, 47 Crew 177 Crew 39, 51 Crew 94 no number Crew 8, 11, 14 Crew 104 Crew 135, 164
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  I B Croker D Crookford G Croot J Croser G Cross J A Cross L L Crossman T A Crossman L R Crowe
          DFM        
  Observer Bomb Aimer Pilot WAAF Flight Engineer Bomb Aimer Radio/Air Gunner Pilot Air Gunner
          KIA 03/06/1945       HE155
   
  136169   415235 2137008 1534727 405798 429045 1324526 R.107739
  462 M.E. 462 M.E. 462 M.E. Driffield 466 462 and 466 466 466 466
  Crew 36, 41, 42, 52, 56, 59 Crew 42 Crew 27, 43, 48 and Crew 120

462 Crew 1

466 Crew 112

Crew 199 Crew 56 Crew 9
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  E F Crowhurst L L Crowhurst A J B Cruickshank D J E Cryer E R Culff J G M Culkin C R Cullen J Cummin R I Cummings
        196 Sqn 196 Sqn     DFC  
  Bomb Aimer Flight Engineer Navigator Navigator Pilot Ground Crew Navigator Navigator Rear Gunner
  HE531       KIA 30/03/1943   P.o.W.   LV900
 
  1386792 1895685 430276 1087883 125676 574910 414205 142891 417812
  466 466 462 466 196 462 M.E. 466 466 466
  Crew 6, 10, 26 Crew 165 Crew 47 Crew 38 466 Crew 3, 12 Crew 82 Crew 12 Crew 97
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
  From Fifeshire, Scotland
  T F Cummins F Cunliffe A W Cunningham J Cunningham J M Cunningham L J Cunningham T J Cunningham F L Curbeson R Curling
    MiD     DFC   DFM   DFC
  Air Gunner Radio/Air Gunner Rear Gunner Bomb Aimer Air Gunner Radio/Air Gunner Flight Engineer Radio / Air Gunner Pilot
  LN288 Evaded              
  From Fifeshire, Scotland
  1192627 173301 1596920 1671629 420156 R.106612 1796254 175217 409088
  466 466 466

462

466 466 462 and 466 462 M.E. 466
  Crew 53 Crew 64, 92 Crew 195 Crew 14, 26 Crew 48, 54, 136, 149, 157, 163 Crew 4, 17

462 Crew 6

466 Crew 114

Crew 36 no number
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
   
  C D Curnow L D Curnow K Currie D W Cuthbert J F Cutler A G Cuttriss E L Cutts H P Cyples  
  DFM     DFM   DFC      
  Flight Engineer Pilot Navigator Radio/Air Gunner Flight Engineer Pilot Rear Gunner Observer  
    LW369     KIA 30/01/1944        
   
  16655 286104 436316 408167 149504 410634 431716 1226041  
  462 M.E. 466

462

466 466 462 and 466 466 462 M.E.  
  Crew 26 Crew 10, 65 Crew 61 Crew 84, 92, 112 Crew 59

462 Crew 7

466 Crew 109, 127

Crew 162 Crew 17, 30  
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
 
Any further information then please contact me using the address below.
 
halifaxlv827@yahoo.co.uk